E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
ייחודיות
יעדים ומטרות-על
ממליצים
ציטוטים ממבקרים         

מחקרים רבים מוכיחים, כי לימוד חוויתי- לא פרונטלי מסייע לתהליך הלמידה ולהטמעת הנושאים הנלמדים בקרב התלמידים.

צוות המרכז ללימודי היהדות סביון פיתח שיטה מיוחדת של לימוד ערכי היהדות והציונות תוך חוויה רב-חושית עשירה, והחל משנת 1995 יישם בפועל שיטה זו על אלפי בני נוער.
למרכז ללימודי היהדות בסביון מגיעים מדי חודש, מכל הארץ, מאות תלמידים בכיתות א'-ט', בעיקר מבתיה"ס הממלכתיים בלווי מוריהם. צוות המרכז מקנה לתלמידים אלו ידע וערכים יהודיים, תוך פעילות אטרקטיבית ומרתקת במיוחד!

ההפעלות החינוכיות הינן ברוח המלצות ועדת שנהר וברמה אינטלקטואלית גבוהה.
מטרת המרכז היא ליצור אצל התלמידים, באמצעות ההפעלות, התעניינות במסורת העשירה של העם היהודי והתוודעות לשורשים, תוך העשרת האינטלגנציה.

אורך סטנדרטי של פעילות: כ-5 שעות אקדמאיות
כל הפעלה כוללת: פתיחה, 4 סדנאות וסיום

במרכז מצוי שילוב בלתי רגיל של: מרכז אורקולי משוכלל, גן לצמחיית המקרא והארץ, מבנה חדשני של בית כנסת, ספריות לעיון ולמחקר ואולם אירועים.
בפעילויות השונות, נלמדים התכנים במוקדים ייחודיים אלו.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©