E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
אגפי המרכז
המרכז האורקולי          
גן הצמחים המקראי      
בית הכנסת
ספריות לעיון ולמחקר
אולם אירועים

חלק מן הפעילויות מתבצעות באולם האירועים הרחב, המעוטר בסמלי השבטים.
באולם נערכים לתלמידים משחקי פתיחה / סיום אטרקטיביים, סדנאות יצירה, תערוכות, המחזות ועוד.

ייחודיות המרכז מתבטאת בשילוב המיוחד של האגפים בהם נערכת הפעילות.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©