E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
אגפי המרכז
המרכז האורקולי          
גן הצמחים המקראי      
בית הכנסת
ספריות לעיון ולמחקר
אולם אירועים

המרכז ללימודי היהדות הינו מקום למידה ובילוי אינטרקטיבי לעשרות תלמידים המגיעים אליו מדי יום. התלמידים מתנסים בסדנאות השונות, הנערכות במוקדים השונים והייחודיים של המרכז. המוטו: "ללמוד מקסימום חומר, במינימום זמן ובמקסימום כייף" עומד לעיני צוות המרכז, אשר בונה את התוכניות בהתאם לאווירה הייחודית המאפיינת כל מוקד.

המרכז האורקולי
גן הצמחים המקראי
בית הכנסת
ספריות לעיון ולמחקר
אולם אירועים


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©