E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
אגפי המרכז
המרכז האורקולי          
גן הצמחים המקראי      
בית הכנסת
ספריות לעיון ולמחקר
אולם אירועים

במרכז האורקולי מופעלים התלמידים באמצעות עזרים אורוקליים מתקדמים, רשת מחשבים, מצגות מולטימדיה, אינטרנט ומשחקים דידקטיים, שנועדו להעשיר את החוויה הלימודית.

הפעילות במרכז האורקולי מתבצעת דרך מרכזי למידה, או כפעילות מודרכת המשלבת: דיונים, הצגת דילמות, סימולציות ועוד.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©