E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
אגפי המרכז
המרכז האורקולי          
גן הצמחים המקראי      
בית הכנסת
ספריות לעיון ולמחקר
אולם אירועים

את המרכז מקיף גן צמחים לצמחיית הארץ והמקרא. הגן הקסום בנוי מפינות שונות, ע"פ 14 נושאים, הקשורים בתנ"ך ובאגדה: שדרת שבעת המינים, פינת שיר השירים, מסלול כ"ד עצי זית, המוביל אל בית בד אותנטי ועוד.

המים הזורמים במרחבי הגן, לצד הצמחייה העשירה, נוסכים בלב המבקר שלוות נפש והתפעלות מהיופי הנדיר.

הצמחים והתפאורה של גן הצמחים משמשים כאתרים למשימות ולפעילות במרחב. הפעילות בגן הצמחים מתבצעת דרך מסלולי מטמונעים, סיורים מודרכים ומשימות תחרותיות, והתכנים מותאמים לעצים השונים שבגן.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©