E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
אגפי המרכז
המרכז האורקולי          
גן הצמחים המקראי      
בית הכנסת
ספריות לעיון ולמחקר
אולם אירועים

במרכז, מבנה מודרני של בית כנסת, המשתלב אף הוא בחלק מהפעילויות. תלמידים רבים נפגשים עם בית הכנסת בפעם הראשונה בחייהם (אצל חלקם זו הפעם היחידה בחיים.)

הפעילות במקום משלבת: הכרת מבנה בית הכנסת, הכרת סידור/מחזור התפילה וקטעים נבחרים המותאמים לנושא הנלמד, פתיחת ארון הקודש והכרות עם ספר התורה, דיונים ועוד.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©