E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
אגפי המרכז
המרכז האורקולי          
גן הצמחים המקראי      
בית הכנסת
ספריות לעיון ולמחקר
אולם אירועים

במרכז מצויות ספריות שונות לעיון ולמחקר:
- ספריה תנ"כית
- ספרית קלטות אודיו
- וספריית קלטות וידאו.

הספריות עשירות בכמות החומר ובמגוון הנושאים שהן מציגות.
בפעילויות, משתלבות הספריות תוך מחקר על נושא נתון, ומתן פתרונות לבעיות / שאלות / דילמות המוצגות לפני התלמידים.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©