E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

המרכז עורך ימי עיון והפעלות חווייתיות לתלמידים ובני נוער מכיתות א'-ט'.

ההפעלות נערכות באגפי המרכז הייחודיים: בגן הצמחים המקראי,במרכז המולטימדיה,באולם הסדנאות ובמבנהו החדשני של בית הכנסת(בפעילויות מסוימות)

ההפעלות כולן מתבצעות ע"י צוות מקצועי,מוכשר ומיומן,ומוכרות ע"י משרד החינוך.

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©