E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

במרכז הפדגוגי מתבצעת פעילות ענפה לילדים ובני נוער. מדי חודש מגיעים למרכז אלפי תלמידים מכל הארץ, מבתי הספר הממלכתיים, בכיתות א'-ט', הרוכשים ידע רב בתחומי-דעת שונים בפעילויות אטרקטיביות.

בין הנושאים הנלמדים:

- מעגל השנה היהודי.
- ציונות וזהות יהודית.
- 100 שנות ציונות, 50 שנות מדינה.
- השואה והתקומה.
- ירושלים - מרכז העולם.
- התנ"ך - עיונים ומחקר.
- אתיקה ומוסר, סובלנות וחיי חברה ע"פ היהדות.
- ועוד…


מבנה הפעילות:
התכנים החינוכיים מועברים בצורה חוויתית עשירה ובלמידה רב-חושית.
במכרז מצוי שילוב בלתי שגרתי של:

- מרכז אורקולי משוכלל, ובו כלים טכנולוגיים מתקדמים.
- גן לצמחיית הארץ והמקרא, הכולל פינות שונות כגון: פינת 7 המינים, בית בד ועוד.
- ספריות שונות לעיון ולמחקר.

בפעילויות משולבים התכנים במוקדים ייחודים אלו.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©