E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

במרכז מתקיימים חוגים למבוגרים וסיורים מודרכים לשליחים היוצאים לחו"ל. המרכז משמש כמודל לחיקוי בתפוצות ומדריך יזמים המעוניינים להקים מרכזים דומים בקהילותיהם.

קבוצות שליחים ומורים מחו"ל מגיעים תדיר להסתייע בשרותי המרכז.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©