E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

אגף חשוב, המהווה חלק עיקרי מן המרכז, הינו "המרכז הפדגוגי ללימודי היהדות".
מפקחים, מנהלים, ומורים רבים מבתי הספר הממלכתיים והממ"ד יצרו קשרים עמוקים עם המרפ"ד, והם נעזרים בקביעות בשירותי המקום.

במרכז משולבים הקניית ידע אישי רחב ומעמיק למורים, עם רכישת כלים יישומיים להוראה בכיתה. אישי החינוך נחשפים למגוון רעיונות ייחודיים, תוך שימוש בכלים חדשניים, אותם יכולים הם ליישם באינספור נושאים.

ועוד לשרות המורים:
* השתלמויות מוסדיות
* סיוע בהכנת מרכזי למידה
* חומר דידקטי רב לעיון, להשאלה ולמכירה.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©