E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
השתלמויות

במקביל לפעילויות לתלמידים , עורך המרכז השתלמויות לציבור אישי החינוך ועובדי ההוראה:
מפקחים, מנהלים, מורים, מדריכים, רכזים חברתיים, רכזי טיולים ועוד.

כפי האמור לעיל, פותחה במרכז שיטה ייחודית ללמידה חוויתית רב חושית, במגוון נושאי המסורת, העם והחברה (ע"פ המלצות "ועדת שנהר"). במבדק מדגמי הוכח, כי תלמידים שלמדו את אשכול מקצועות היהדות ע"פ השיטה שפתחנו, זכרו את החומר הנלמד גם חודשים ארוכים לאחר הוראתו. על כן, שיטת ההוראה החוויתי עוגנה בכללים דידקטיים ותורגמה לכלים מעשיים אותם יכול המורה להקנות לתלמידיו בסביבת הלמודים השגרתית ובחיק הטבע.

כל מפגש בהשתלמות כולל שני שלבים:
1. רמת ידע - עיונים, העשרה והעמקה בנושאים הנלמדים.
2. רמת ישום - כלים דידקטיים להוראת הנושא + הדגמת פעילויות.
ייחודיותו שלהמרכז היא בשילוב שבין הקניית ידע אישי רחב ומעמיק למורים, לבין רכישת כלים יישומיים להוראה בכיתה. אישי החינוך נחשפים למגוון רעיונות ייחודיים, תוך שימוש בעזרים חדשניים, אותם יכולים הם ליישם באינספור נושאים.
מטרת המרכז היא: לסייע ככל הניתן למורים ולאישי החינוך, ללמד את נושאי היהדות ואת ערכי המסורת ע"פ השיטה שפותחה במרכז, כדי ליצור אצל התלמידים רמת ידע, התעניינות במסורת העשיה של העם היהודי והתוודעות לשורשים.

ההשתלמויות השונות כוללות:
1. הרצאות, דיונים, דיוני דילמה, סיורים וסדנאות.
2. עיונים בספרות כתובה ואלקטרונית.
3. צפייה בסרטים וניתוחם מזויות שונות.
4. סדנאות לפיתוח חשיבה יצירתית בהוראת מקצועות היהדות, העם והארץ.
5. הכנת מרכזי למידה ומשחקי חברה תוך שימוש בכלים טכנולוגיים.
6. סדר, ארגון וקטלוג.
7. ניתוח השימוש במחשב, באינטרנט ובמכשור אורקולי - בהוראה חוויתית.
8. דרכי הפעלה (הפעלת חצר, הפעלות בית ספריות)

רבים מאישי החינוך יישמו בכיתותיהם את שיטת ההוראה החוויתית באשכול מקצועות היהדות, ואמתו את מטרתנו, במשלוח משובים חיוביים.
התלמידים הביעו התעניינות רבה במקצועות "יבשים" אלו.
רבים מהמורים רכשו לעצמם כלי עזר קבוע בהוראה אשר משתלב ומסייע להם בהקניית כלל המקצועות.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©