E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

ראש השנה

"ראש השנה" -מהות ומשמעות

פתיחה: "שוקלים ומגלים" על מהות ראש השנה במשחק סימולציה מרתק ובמאזני-ענק.

גן צמחים : "טועמים את החג" על מאכלי החג, ה"סימנים" והאיחולים הנאמרים לקראת השנה החדשה במסלול מרתק בגן הצמחים, בקטיפת הפרות ובטעימתם.

מרכז אורקולי : "גם אני תוקע בשופר" על תהליך ייצור השופר, על סוגי שופרות ומשמעות סמל השופר- במצגת, בסרט ווידאו, בתערוכת שופרות ובהתנסות אישית בתקיעה.

יצירה: "ברכה לשנה החדשה" עיצוב כרטיסי ברכה במגוון רעיונות וחומרים.

הפעילות מיועדת לכיתות: א' ,ב', ג'

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©