E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

חנוכה - מטמונעים

"חנוכה" - "מטמונעים"

התלמידים יחולקו ל-7 חוליות עבודה. כל חוליה מקבלת כתבי חידה, ב-7 צבעים שונים. על התלמידים לפענח את כתבי החידה, ע"פ המידע שירכשו בפינות השונות:
• "פינת החנוכיה" - מהי חנוכייה כשרה? כיצד מדליקים את הנרות, מי מדליק? והיכן? בתערוכה ויזואלית.
• "פינת הזית" -על מבנה עץ הזית, על שמן הזית ועל נס פך השמן- בין עצי הזית ובבית הבד.
• "פינת ההיסטוריה" - על מושגים ואישים הקשורים לחנוכה- בעיון מודרך בספרים.
• "פינת השורשים" - על ההבדל בין נס חנוכה לפורים, יון וישראל- על מה נסובה המלחמה? ורמזי חנוכה בתנ"ך- בדיון חוויתי.
• "פינת בית הכנסת" - על תפילות, ברכות ושירי הלל- במבנה הייחודי של בית הכנסת.
• "הפינה האורקולית "- על מנהגי חנוכה סביב סרט וידאו, שקופיות וטעימת סופגניות.

לאחר כל פעילות, יחזרו התלמידים למוקד המרכזי.
במוקד זה בודקת המדריכה את פתרון החידות, מחתימה את הכרטיסים ומביאה לקבוצה את אחד המספרים, המתחברים למספר הטלפון, אליו צריכה החוליה להתקשר. החוליה שתסיים ראשונה את פענוח 7 החידות, צריכה להתקשר למספר הטלפון שהשלימה ע"ג "לוח הטלפונים", ובמענה, תשמע היכן נמצא המפתח לקופסא הנעולה "שלה". חברי החוליה, ימצאו את המפתח, יפתחו את הקופסא, ויזכו בפרס שבתוכה.

הפעילות מיועדת לכיתות: ו', ז', ח'.

"

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©