E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

ט"ו בשבט

באופן "ממוקד" – לקראת ט"ו בשבט
מוקדי פעילות מרתקים בנושאים "צמחוניים"

פתיחה: משחק "סביבון המזל" מושגי החנוכה ושירי החג באמצעות המשחק: "סביבון המזל".

פעילות המתבצעת ב - 4 מוקדים מרכזיים, בסיומם נערכת סדנת יצירה:

מוקד 1: האילן במקרא ובאגדה (שבעת המינים) שבעת המינים ואילנות בתנ"ך מן ההיבט הבוטני, המקראי והאגדתי דרך צעידה במסלולי-עצים בגן הצמחים התנכ"י, ובחקירת הצמחים השונים.

מוקד 2: "כי האדם עץ השדה" האנשת כלי הגינה השונים ותפקידיהם כהתנהגות הדדית בחברה תקינה.

מוקד 3: אל נא תעקור נטוע על "בל תשחית" כערך רב-משמעות.

מוקד 4: קח פרי ותהיה לי בריא על ערכם התזונתי של הפרות והירקות, והיותם "אלטרנטיבה" לתרופות קונבנציונאליות.

סדנת יצירה: הכנת "לוח מודעות" ייחודי באמצעות טכניקה חדשנית ומעניינת.

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©