E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

האדם עץ השדה

"כי האדם עץ השדה"

פתיחה: "אף אחד בלעדי לא יסתדר" הפירות כמשל לחיי חברה תקינים-במוזיקה ובמשחק מפעיל.

גן צמחים: "שבעת המינים" שבעת המינים – מן ההיבט הבוטני והאגדתי- במסלול מודרך בגן הצמחים, במשימות מגוונות ובטעימת הפרות.

מרכז אורקולי : "כי האדם עץ השדה" השוואה בין האדם לאילן תוך הגברת המודעות העצמית של התלמיד.במשחק תחרוז מרתק,במצגת,ובתיאטרון בובות.

יצירה: יצירה אומנותית בנושא.

הפעילות מיועדת לכיתות: א' ,ב', ג'

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©