E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

בין אדם לחברו

"בין אדם לחברו" - חוויה של חינוך!!!

פתיחה:
" הכל פתוח…לא מאוחר- שינוי היחס מהיום, לא ממחר" מסרים חברתיים במצגת המדהימה: "הפרי ומה שבתוכו", בלווי מוסיקה וחוויה!

"כל אגוז הוא מלך"-
באמצעות מרכזי למידה מרתקים, ובמסגרת-על של המשחק: "מפצחים אגוזים", יילמדו הנושאים הבאים:
• "בונדוק- בוא נבדוק"- מאפייני התנהגות על בסיס צפייה בסרט: "ניצחון מסוג שונה", דיון ומסקנות.
• "בוטן- בוא-תן"- חסד, נתינה ומה שמעבר- והקמת "גמ"ח כיתתי".
• "פקאן- פה כאן"- מילים מסוגלות ל…
• חברה איכותית – אם נרצה אין זו אגדה!

יצירה:
אישית בנושא המבוצעת ע"י טכניקה חדשנית.

הפעילות מיועדת לכיתות: ד', ה'

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©