E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

ירושלים

"ירושלים" - מאז ולתמיד!

פתיחה:
ירושלים בעין המצלמה הקרנת סרט מרתק על ירושלים וייחודיותה.

גן הצמחים:
"חגים סביב ירושלים" המועדים השונים והקשרם לירושלים- במסלולי מטמונעים תחרותיים, באמצעות כתבי חידה ומגוון משימות מאתגרות!

מרכז אורקולי:
"ירושלים- מחורבן לבנין" ירושלים בראי ההיסטוריה, הכותל המערבי, הכמיהה והרגשת השייכות לירושלים- במרכזי למידה מגוונים, בשילוב עזרים אורקוליים, מצגות, סרט, משחק "הנעצים" ועוד.

יצירה:
יצירה אישית בנושא: "ירושלים שלי".

הפעילות מיועדת לכתות הביניים ומעלה!

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©