E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

חברים באמת

"חברים באמת"

פתיחה:
"מי גיבור? מי עשיר? מי חכם? מי מכובד?" הסקת המסקנות לגבי הגיבור, המכובד העשיר והחכם בסיפור מפעיל בשילוב דרמה ומוסיקה.

גן הצמחים:
"מיומנה של מורה" על כבוד הדדי ויחסי אנוש ניאותים בלב, בדיבורים ובמעשים במסלול חוויתי בגן, הכולל קטעים חביבים ומצויירים מיומנה של המורה המחנכת את תלמידיה לכבוד הזולת, ובשילוב משימות מגוונות להפנמת הערכים הנלמדים.

מרכז אורקולי:
"שונות" על היחס לחריג ולשונה והכבוד לכל אדם באשר הוא אדם בהתנסויות קבוצתיות, בסרט ובדיון מרתק.

יצירה:
הכנת לוח מודעות אישי בצירוף מסרים מהפעילות.

הפעילות מיועדת לכיתות: ג',ד', ה'.

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©