E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

מהות התפילה

"מהות התפילה" - לעומקה של החוויה!

פתיחה:
"מהות ואווירה" הכרת מבנה הסידור והתפילות באווירת בית הכנסת.

גן הצמחים:
"חידה ויחוד" פתרון כתב החידה, יוביל את התלמידים אל הדמות התנכי"ת, ואל הפינה הייחודית שבגן, בה יזדהו עם התפילה המקשרת עבר והווה.

מרכז אורקולי:
"במבט בוחן" בליווי מצגת, סרט, פנטומימה ולוח מודעות – תגבר המודעות לתפילה בקרב החוליות הפועלות. כל זאת במסגרת משותפת וחשיבה בקבוצות.

יצירה:
"יצירה אישית" "תפילה וסגולה" לדרך צלחה.

הפעילות מיועדת לכיתות: ה', ו'-לבתי"ס ממ"ד

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©