E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

מעגל השנה

"סביב מעגל השנה" - חוויה של חגיגה!!!

לוח השנה העברי, תעודת הזהות של החגים, תרבות ופולקלור באמצעות חלוקת הכיתה לחוליות עבודה, העוברות במוקדים שונים, ומזהות את החג הנלמד בכל מוקד סביב תערוכות, מרכזי למידה, סמלים ועוד. הפעילות מתבצעת סביב כל אגפי המרכז, בשילוב משחק "תעודת הזהות שלי", והכנת ערכה אישית של "משחק זיכרון" על פי הנלמד.

כסיכום – יערך חידון אטרקטיבי נושא פרסים.

הפעילות מיועדת לכתות ב',ג',ד'.

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©