E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

מה מאחורי הסמל

"מה מאחורי הסמל?"

הפעילות בנויה משלושה שלבים עיקריים:
• סיור בתערוכת: "מה מאחורי הסמל?"
• סדנאות פעילות
• יצירה

תערוכה:
סיור בתערוכת "מה מאחורי הסמל?", סביב הנושאים הבאים:
"על טעם וריח", "סמלים מסמלים- במותגי חברות, בצבא וברשויות מקומיות, "דוגמא חיה", "צבע זה טבע", "גלגולה של מנורה- מהמקדש ועד ימינו", "לאור הנר", "הדגל והסמל", "יודאיקה". מעקב אחר הסמלים ומשמעותם דרך המוצגים וההסברים הנלווים. השלמת דפי עבודה מקוריים.

סדנאות ופינות פעילות:
• יודאיקה- סמלים יהודיים, מהותם, מקורם, ומשמעותם בפולקלור היהודי בשילוב סרט ודיון תמציתי.
• לאור הנר- התנסויות אישיות ב"משחקי נרות" והקשה לערכים חברתיים. (כגון: "נר לאחד נר למאה" ועוד.)
• דוגמא חיה- החיות, מה הן מסמלות, ומידות הנלמדות מהן דרך משחק רביעיות חוויתי.
• צבע זה טבע- גילוי האישיות דרך נטייה לצבע אהוב, באמצעות מצגת מחשב פעילה.

יצירה:
"אומנות כסמל- הסמל באומנות" -יצירה בעקבות הנושאים הנלמדים.
• עיטור מזוזה
• עיצוב מדליה

הפעילות מיועדת לכתות ה',ו',ז'

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©