E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

חגיגת התורה

"חגיגת התורה" -לפעילות הורים עם ילדים-

פתיחה:
"למי ניתנה התורה?" מדוע ניתנה התורה דווקא לעם ישראל?- דרך סיפור מפעיל, מוזיקה ותנועה.

גן הצמחים:
(להורים + ילדים) "סיפורי המקרא בגן המקראי" על האבות והאמהות שבספר בראשית- באמצעות משימות מגוונות תוך חלוקה לחוליות עבודה וביצוע מטלות משותפות.

מרכז אורקולי:
(לילדים) "חוויה אורקולית" מסורת הכתיבה והכרת עבודת הסופר בשילוב מצגת מרתקת, סרט וידאו ואביזרים אותנטיים.

יצירת הורים:
עיטור יודאיקה אמנותי.

יצירת ילדים:
"הסופרים הקטנים" התנסות אישית בכתיבת אותיות בדיו ובנוצה על גבי קלף.

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©