E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

קבלת התורה

חגיגת "קבלת התורה"
לתלמידים בלי הורים

פתיחה:
"למי ניתנה התורה?" מדוע ניתנה התורה דווקא לעם ישראל?- דרך סיפור מפעיל, מוזיקה ותנועה.

גן הצמחים:
"סיפורי המקרא בגן המקראי" על האבות והאמהות שבספר בראשית- באמצעות מסלול חוויתי, תוך משימות מגוונות.

מרכז אורקולי:
"חוויה אורקולית" מסורת הכתיבה והכרת עבודת הסופר בשילוב מצגת מרתקת, סרט וידאו ואביזרים אותנטיים.

יצירה:
"הסופרים הקטנים" התנסות אישית בכתיבת אותיות בדיו ובנוצה על גבי קלף.

סיום:
"בית הכנסת" פתיחת ארון הקודש והכרות עם מבנה בית הכנסת.

הפעילות מיועדת לכיתות: א', ב'.

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©