E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

חגיגת סידור

"חגיגת הסידור + הורים" - חוויה של חינוך!!!

פתיחה:
"מהות התפילה" על מעלת התפילה באמצעות סיפור מפעיל. הפתיחה תיערך במבנה בית הכנסת.

גן הצמחים:
"סוגי תפילות" חלוקה לחוליות עבודה של הורים וילדים, והכרה עם סוגי התפילות דרך משימות ייחודיות במוקדים השונים בגן הצמחים המקראי. המוקדים נבחרו בהתאם לסוג התפילה, כגון: על תפילת החולה - תיערך משימה ליד עץ הלבנה הרפואי. על תפילת הגשמים - ליד מקור המים וכו'. הפעילות מלווה בחוברות עבודה.

מרכז אורקולי:
"זה הסוד שלי" סוד התפילה – עומקה וכוחה של תפילה בשילוב סימולציה, מצגות והדמיה, תוך הזדהות התלמידים עם הערכים הנלמדים.

יצירה:
"יודאיקה"- פעילות להורים: הכנת יצירת יודאיקה במקביל לפעילות התלמידים.

הפעילות מיועדת לכתות א' -בתי"ס ממ"ד

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©