E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

פסח

פסח "פה-סח"...

פתיחה:
"ארבע מי יודע?" מושגי הפסח והקשרם למספר "ארבע" במשחק פתיחה אטרקטיבי.

גן הצמחים:
"יוצאים ממצרים" חוויה אישית של "יציאת מצרים" הכוללת את תחושת היציאה מ"עבדות" ל"חרות" בשילוב אגדות ומדרשים, במסלול אטרקטיבי במיוחד!

מרכז אורקולי:
"פסח בא" תהליך ייצור המצות והכרת המושגים: "חמץ" ו"מצה"- בווידאו, במצגת, ובחיפוש יסודי אחר המוצרים בחדר החשוך...

יצירה:
"אופים מצות" סדנת אפיית מצות וטעימתן.

הפעילות מיועדת לכתות א',ב'

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©