E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

מפסח עד שבועות

מפסח עד שבועות

פתיחה:
"ואהבת לרעך כמוך" שיחה מפי הרב ברודמן בנושא: "ואהבת לרעך כמוך".

אולם:
"וספרתם לכם - מפסח עד שבועות" ימי ספירת העומר- לזכר מה נקבעו? , ל"ג בעומר ו "בין אדם לחברו"- במשחק תחרותי מרתק.

גן הצמחים:
"שמות החג" שמות חג השבועות, תוך דגש על "חג הביכורים", במסלולי מטמונעים חווייתיים בגן.

מרכז אורקולי:
"בינגו" שבועות. שלשלת מסירת התורה וההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ , דרך צפייה בסרט, מצגת מולטימדיה ומשחק "בינגו" חוויתי לסיכום.

תערוכה:
"מנהגים" מנהגי ספירת העומר מול מנהגי ל"ג בעומר, המקור והטעם למנהגים, דמותו של ר' שמעון בר יוחאי, ומהות ימי הספירה בתערוכה ויזואלית.

הפעילות מיועדת לכיתות: ד', ה', ו'.

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©