E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
 
הפעלות
לשרות הילדים ובני הנוער
לשרות המבוגרים
לשרות השליחים          
לשרות צה"ל               
לשרות אישי החינוך
פעילויות לפי גילאים
פירוט הפעלות
תרבות תורנית לכל

                                                                                                                                                חגים \מעגל השנה      חברים ומשפחה      מסורת והווי      ארועים מיוחדים             

המסע לארץ הידידות

" שני חברים ישבו לחשוב... "
המסע לארץ הידידות

פתיחה:
"שני חברים ישבו לחשוב- בים, בם, בום..." גילוי נושאי הפעילות בלווי מוזיקה ומשחק.

מרכז אורקולי:
"המסע לארץ הידידות" מתוך הספר הענק "במסע אל ארץ הידידות", תופענה הדמויות של רועי ורעות, ותפעלנה את התלמידים בעזרת האטרקציות שבספר. נושאי הלימוד: מהו מאור פנים? כיצד נמנעים ממילים שליליות? ועד כמה גדול כוחה של נתינה?

גן הצמחים:
"תמיד חברים" כבוד הזולת- בלב, בדיבור ובמעשה על פי המקורות- במסלול מודרך המלווה בחוויות שונות.

יצירה:
"איך להיות חברים?" יצירת לוח מודעות לחדר עם "הכלים והכללים" שנלמדו במהלך הפעילות.

הפעילות מיועדת לכתות:א',ב'

| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©